Anglojęzyczne Koło Artystyczno- Teatralne CHOREA

Siedziba Organizacji:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Plac Marii Curie Skłodowskiej 4 pok.19B
20-031 Lublin

Opiekun merytoryczny:
dr Ewa Lecka