Anglistyka, II stopień

 

Nazwa kierunku

Anglistyka, II stopień

Specjalności

Nauczycielska

Język wykładowy

polski, angielski

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Dotąd głównie uczyłeś się angielskiego, żeby dobrze opanować język. Teraz Twoim celem jest, aby dzielić się tą wiedzą i nauczać innych. Jednak zanim to nastąpi, musisz jeszcze bardziej zagłębić się w językowe niuanse, gramatyczne zasady i dopieścić swój akcent. Do tego jeszcze lepiej poznasz kulturę i historię oraz procesy i zjawiska społeczne anglojęzycznych krajów. Przede wszystkim jednak musisz zdobyć niezbędne do nauczania innych kwalifikacje pedagogiczne oraz doszlifować umiejętności komunikacyjne. Będzie Ci to niezbędne, aby przekazywać dalej swoją wiedzę. Na studiach II stopnia będziesz pogłębiać wiedzę i zdobędą formalne uprawnienia do podjęcia zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich etapach kształcenia. (Ważne: osoby, które nie zrealizowały kształcenia nauczycielskiego na studiach I stopnia nie mogą zostać przyjęte na anglistyczne studia II stopnia.)

 

Wymiany międzynarodowe dla studentów

 

UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND, Finlandia
http://www.uef.fi/english 

UNIVERSITY OD ADGER, Norway
www.ula.no  

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu tych studiów możesz uczyć języka angielskiego nie tylko w podstawówce, ale na każdym etapie kształcenia, nawet tym wyższym. To oczywiście tylko jedna z możliwości. Pozostałe to np. tłumacz języka angielskiego, analityk i komentator życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów angielskiego obszaru językowego, zatem możliwa jest też praca w mediach i środkach masowego przekazu. Pracę znajdziesz też w różnych instytucjach międzynarodowych, urzędach, administracji rządowej i samorządowej, a także w międzynarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach związanych z krajami anglojęzycznymi czy agencjach turystycznych.

Uprawnienia zawodowe

Absolwenci kierunku uzyskują uprawnienia do pracy w szkołach w systemie oświaty (z wyłączeniem klas I-III szkoły podstawowej).

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Szkoły ponadpodstawowe

Jednostka prowadząca

Katedra Anglistyki i Amerykanistyki UMCS

Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UMCS

Opiekun kierunku

dr hab. Małgorzata Rutkowska, prof. UMCS

dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr Iwona Tsanev

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Tatsiana Lakhmitskaya

 

Dodatkowe informacje (linki)

Koło Naukowe Anglistów UMCS: kna.umcs.pl; https://www.facebook.com/anglistykakn 

Koło Naukowe Anglistów UMCS to aktywna organizacja studencka działająca na rzecz poszerzania wiedzy i rozbudzania zainteresowań z dziedziny kultury, języka i literatury krajów anglojęzycznych. Najważniejsze osiągnięcia studentów zrzeszonych w KNA: 

  • organizacja ogólnopolskich konferencji naukowych dla młodych anglistów - Students' Corner i Dni Fantastyki 
  • organizacja innych wydarzeń, m. in. Dzień Gotycki i Dzień Św. Patryka
  • organizacja akcji charytatywnych, np. Photo Booth Challenge

Czasopismo New Horizons in English Studies: https://journals.umcs.pl/nh 

Czasopismo powstało w 2016 roku jako projekt publikacyjny do serii konferencji Koła Naukowego Anglistów UMCS Students’ Corner by promować badania młodych naukowców z obszaru nauk o języku, literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych. W 2017 pismo zostało finalistą konkursu Struna pod patronatem Ministra Nauki, a obecnie jest na liście ministerialnej z wartością 40 punktów. 

 

Program studiów

Specjalność: Nauczycielska (od roku akad. 2020/2021):

 

 

Specjalność: Nauczycielska (od roku akad. 2022/2023):