Anglistyka, I stopień

 

 

Nazwa kierunku

Anglistyka, I stopień

Specjalności

Nauczycielska

Język wykładowy

angielski, polski

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Lublin to nie Londyn, jednak tu także możesz świetnie poznać język, którym ludzie posługują się nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale praktycznie na całym świecie. Na anglistyce nauczysz się nie tylko swobodnie posługiwać angielskim (na poziomie C1), ale też drugim, wybranym przez siebie europejskim językiem obcym (na poziomie B2). Poznasz bogatą historię, literaturę i kulturę krajów obszarów anglojęzycznych oraz zachodzące w nich procesy społeczne, a także brytyjską i amerykańską odmianę języka. Już od drugiego roku studiów możesz rozwijać swoją wiedzę w najbardziej interesujących Cię kierunkach na zajęciach specjalizacyjnych z: literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa lub traduktologii. Po ukończeniu tego kierunku nie tylko będziesz lepiej rozumieć sam język, ale też wszelkie procesy, zjawiska oraz niuanse i różnorodność kultury krajów anglojęzycznych.

 

 

Wymiany międzynarodowe dla studentów

 

UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND, Finlandia
http://www.uef.fi/english

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Hiszpania
www.usc.es

UNIVERSIDADE DO PORTO, Portugalia
http://www.up.pt

UNIVERSITY OF ADGER, Norwegia
www.ula.no

TARTU ÜLIKOOL, Estonia
http://www.ut.ee/et

 

 

Sylwetka absolwenta

Jako absolwent anglistyki pracę znajdziesz np.
w instytucjach międzynarodowych, urzędach państwowych
i samorządowych czy przedsiębiorstwach związanych z krajami anglojęzycznymi. Twoja wiedza przyda się także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów krajów anglojęzycznych, czyli w biurach tłumaczeń, instytucjach międzynarodowych, urzędach celnych czy nawet biurach turystycznych. Pracę znajdziesz również w środkach masowego przekazu, instytucjach kultury i organizacjach zajmujących się relacjami międzynarodowymi i międzykulturowymi. Ponadto, możesz podjąć pracę jako lektor języka angielskiego w szkołach językowych.

 

Uprawnienia zawodowe

Na studiach realizowane jest kształcenie w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego. Uprawnienia do pracy w szkołach w systemie oświaty uzyskuje się po ukończeniu studiów II°.

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Szkoły podstawowe (klasy IV-VIII)

Jednostka prowadząca

Katedra Anglistyki i Amerykanistyki

Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

Opiekun kierunku

dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS

dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr Magdalena Gajek

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Tatsiana Lakhmitskaya

 

Dodatkowe informacje (linki)

Koło Naukowe Anglistów UMCSkna.umcs.plhttps://www.facebook.com/anglistykakn 

Koło Naukowe Anglistów UMCS to aktywna organizacja studencka działająca na rzecz poszerzania wiedzy i rozbudzania zainteresowań
z dziedziny kultury, języka i literatury krajów anglojęzycznych. Najważniejsze osiągnięcia studentów zrzeszonych w KNA: 

  • organizacja ogólnopolskich konferencji naukowych dla młodych anglistów - Students' Corner i Dni Fantastyki 
  • organizacja innych wydarzeń, m. in. Dzień Gotycki i Dzień Św. Patryka
  • organizacja akcji charytatywnych, np. Photo Booth Challenge

Czasopismo New Horizons in English Studieshttps://journals.umcs.pl/nh 

Czasopismo powstało w 2016 roku jako projekt publikacyjny do serii konferencji Koła Naukowego Anglistów UMCS Students’ Corner by promować badania młodych naukowców z obszaru nauk o języku, literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych. W 2017 pismo zostało finalistą konkursu Struna pod patronatem Ministra Nauki, a obecnie jest na liście ministerialnej z wartością 40 punktów. 

 

Program studiów

Specjalność: Nauczycielska (od roku akad. 2020/2021):

 

 

Specjalność: Nauczycielska (od roku akad. 2022/2023):