Anglistyka

Opieka nad kierunkiem:

Prodziekan:
dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

Koordynator ds. kierunku:
Dr Beata Kasperowicz-Stążka

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem:
dr hab. Przemysław Łozowski

 

 

 

Opieka dziekanatu:

Pon - Czw 10.00-14.00

      mgr Magdalena Gajek
II°    mgr Iwona Tsanev

Planista:
mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień 

 

 

Opiekuni roku:

I° 1 r.        dr Ewelina Prażmo, dr Agnieszka Bryła-Cruz, dr Konrad Żyśko
I° 2. r. dr Patrycja Podgajna, mgr Julia Kula
I° 3 r. dr Justyna Galant, dr Angelina Żyśko
II° 1 r. dr Elżbieta Perkowska-Gawlik, mgr Katarzyna Góral
II° 2 r. dr Elżbieta Perkowska-Gawlik, mgr Katarzyna Góral