Aktualizacje:

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 maja 2018 r. >>>
  • UCHWAŁA Nr XXIV – 25.6/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie strategii rozwoju Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [na lata 2019-2025] >>>