Akty prawne

Krajowe akty prawne

Wewnętrzne przepisy

  • najważniejsze przepisy uniwersyteckie i wewnętrzne akty prawne dostępne są w zakładce akty prawne na stronie głównej UMCS.

Regulamin Szkoły Nauk Humanistycznych

Regulamin Szkoły Nauk Społecznych

Regulamin Szkoły Nauk Ścisłych i Przyrodniczych