Zmiana organizacji pracy Laboratorium

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozpowszechniania się wirusa COVID-19 zmienia się organizacja pracy Laboratorium Analitycznego.

Próbki przeznaczone do badań prosimy umieszczać wraz ze zleceniem w pojemniku przy pokoju 27 (Wydział Chemii UMCS, Instytut Nauk Chemicznych, 20-031 Lublin, Plac M. Curie-Skłodowskiej 3) w godzinach od 7.15 do 15.15. Informację o pozostawieniu próbek prosimy przekazać osobie, do której są one kierowane drogą telefoniczną lub mailową.

W sprawach analiz prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Laboratorium, tel. kom. 691 711 314.

    Aktualności

    Data dodania
    26 lutego 2021