Zobacz taneczny projekt „ONEness”

„ONEness” to projekt zainicjowany i koordynowany przez Grupę taneczną zMYsł, mający na celu zwrócenie uwagi na fakt, że taniec jako forma ruchu i forma wyrażania emocji w samej swojej istocie nie zawiera żadnych podziałów. Wyodrębnienie w ramach pojęcia „taniec” styli tanecznych wynika między innymi z wieloletnich tradycji kulturowych, różnorodności ruchu w obrębie jednego stylu oraz odmienności w podstawowych jego zasadach i elementach.

Taniec, niezależnie od jego rodzaju, to ruch, który daje ludziom możliwość wyrażania emocji, jest jednym z pierwszych istniejących środków komunikacji międzyludzkiej, a niejednokrotnie stanowi fenomenalne narzędzie do komunikacji z samym sobą.

Zaproszeni do współpracy tancerze, prezentujący na co dzień różne style taneczne, obrali sobie wspólny cel - pokazać, że niezależnie od tego jakim tancerzem jesteś, który styl jest Ci bliższy, wszystkich nas łączy jedno - zamiłowanie i pasja do ruchu samego w sobie. Ruch ten daje ludziom możliwość wyrażania emocji, jest jednym z pierwszych istniejących środków komunikacji międzyludzkiej, a niejednokrotnie stanowi fenomenalne narzędzie do komunikacji z samym sobą.

W teledysku tancerze wykonują improwizację taneczną w stylach im najbliższych do tego samego utworu, co ma na celu wzmocnienie koncepcji jedności tancerzy i tańca. W ten sposób łamią kolejny stereotyp - konkretny styl tańca tańczy się do konkretnego rodzaju muzyki. Grupa taneczna zMYsł zaprosiła do udziału tancerzy z województwa lubelskiego prezentujących takie style taneczne jak: hip hop, jazz, waacking, taniec klasyczny, taniec towarzyski, dancehall, breaking, popping i dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na nowe powstał ten oto projekt.

Tancerze: Izabela Glac (jazz, contemporary) Katarzyna Sobińska (jazz, contemporary) Dżesika Wolińska (dancehall) Patrycja Winiarska (waacking) Adrianna Sawczak (jazz, contemporary) Magdalena Pietras i Tomasz Lizak (taniec towarzyski) Sandra Czaplicka i Wojciech Pyszniak (taniec klasyczny) Dawid Reja (taniec współczesny, hip hop) Robert Jamiński (breaking, praktyka ruchu) Muzyka: Katarzyna Polkoska Koncept i reżyseria: Adrianna Sawczak

    Aktualności