TE.RAZ MŁODZI #2017

16 października w ACK UMCS "Chatka Żaka" odbędzie się wystawa najlepszych dyplomów artystycznych powstałych w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w 2017 roku. Podczas wystawy zaprezentowane zostaną rzeźby, obrazy, grafiki, fotografie, instalacje oraz multimedia. Ekspozycję będzie można oglądać do 20 listopada.

Podczas tego wydarzenia zaprezentowane będą dzieła:  Antoniny Bożym-Rotari, Elizy Gęborys, Pauliny Koushyk, Natalii Kowalczyk, Marty Krzyśków, Małgorzaty Leposińskiej, Bartłomieja Lenarda, Anety Marciniec, Magdaleny Markiewicz, Anny Mazur, Katarzyny Pakuły, Hanny Rybak, Katarzyny Sienkiewicz, Mikołaja Sochy, Agnieszki Szmidt, Eweliny Świdzińskiej, Aleksandry Tracz, Róży Turlińskiej, Agnieszki Uznańskiej oraz Nonny Tkachowej.

    Aktualności