Spotkanie wokół książki "Świat trzeba dokończyć"

Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka i Wydawnictwo UMCS zapraszają na spotkanie z Łukaszem Marcińczakiem, autorem książki "Świat trzeba dokończyć. Rozmowy o imponderabiliach". W spotkaniu wezmą udział bohaterowie książki, wybitni przedstawiciele lubelskiej nauki i kultury.

Rozmowa o książce odbędzie się w czwartek, 22 lutego 2018 r., o godzinie 18:00 w Małej Sali Widowiskowej ACK UMCS Chatka Żaka.


Łukasz Marcińczak (ur. 1971), z wykształcenia filozof, z temperamentu eseista, zawód wyuczony - zbieracz opowieści. Od 2006 roku stale związany z “Akcentem”, na łamach którego ogłasza eseje, recenzje i szkice na temat twórców z kręgu “Kultury” paryskiej oraz wielokulturowej przeszłości Lublina i Lubelszczyzny. Opublikował książki: Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach (2013), Missisipi, czyli filozoficzny wywiad rzeka z prof. Jadwigą Mizińską (2014), Kamienie pachnące szafranem. Eseje lubelskie (2016).

    Aktualności