Przekładamy otwarcie Chatki Żaka

W związku z wprowadzaniem czerwonej strefy na terenie Lublina, jesteśmy zmuszeni do przełożenia uroczystości otwarcia programowego Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, które było zaplanowane w dniach 21-25 października. Wydarzenie pod nazwą „5 dni z Chatką” zostanie zrealizowane w najbliższym sprzyjającym terminie.

Publiczna prezentacja raportu nt. Diagnozy kultury studenckiej w XXI wieku w ramach organizowanego przez ACK UMCS Chatka Żaka Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej również zostaje przeniesiona na najbliższy bezpieczny termin. Tego dnia wyniki badań zostaną przedstawione w formie online liderom kultury akademickiej z 16 ośrodków w Polsce.

W ramach „Wolnej Chatki”, czyli studenckiego weekendu otwarcia, w sobotę 24 października o 17:00 na facebookowym fanpage’u ACK UMCS Chatka Żaka zostanie zrealizowany streaming premiery spektaklu "Jest nasTroje" w wykonaniu Grupy tanecznej zMYsł działającej Chatce Żaka.

O spektaklu

Spektakl „Jest nasTroje” oparty został o koncepcję Trójkąta dramatycznego (ang. drama triangle) opracowaną przez dra Stephena Karpmana. Teoria ta, będąca często przedmiotem pracy psychoterapeutów, opisuje schemat zachowań polegających na przybieraniu w relacji z drugim człowiekiem odpowiednio ról Zbawcy, Ofiary i Kata.

Podczas spektaklu poznamy bohaterkę, która nieświadomie zbudowała relację ze swoim partnerem na fundamentach trójkąta dramatycznego. Z każdą kolejną minutą, zagłębiając się w tę relację, odkryjemy schematy zachowań towarzyszące zarówno stronie inicjującej trójkąt, jak i osobie w nim będącej.

Tego wieczora postaramy się zrozumieć, jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą budowanie relacji opartych na trójkącie. Razem z główną bohaterką przeżyjemy jeden z najtrudniejszych procesów – proces uświadomienia wewnętrznego. Czy uda jej się przejąć kontrolę nad swoimi zachowaniami? Pozostanie w trójkącie czy rozpocznie etap świadomej pracy i podejmie próbę opuszczenia go? Historia zakończy się czy dopiero rozpocznie?

Wydarzenie o spektaklu na Facebooku

    Aktualności