O FKS podczas zjazdu prorektorów Polskich Uczelni Technicznych w Lublinie

Zjazd prorektorów ds. studenckich i kształcenia Polskich Uczelni Technicznych, który miał miejsce w dniach 2-4 września w Lublinie, stał się doskonałą platformą do wymiany poglądów i doświadczeń. Nie tylko w kontekście kultury, lecz również nauki.

Ważnym punktem w programie zjazdu było wystąpienie Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, Izabeli Pastuszko dotyczące Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej, które odbędzie się już w dniach 20-22 października w Chatce Żaka.

Podstawowym celem Forum jest ponowne zdefiniowanie, czym jest współczesna kultura studencka oraz wypracowanie rozwiązań systemowych. Pozwolą one studentom na pełną ekspresję twórczą i poszukiwanie siebie w tym niezwykłym czasie jakim są studia.

Ponad trzydziestu uczestników z całej Polski spotkało się w na konferencji, której gospodarzem była Politechnika Lubelska. Aż pięć z piętnastu jednostek kultury studenckiej biorących udział w Forum zlokalizowane jest właśnie przy Uczelniach Technicznych. Materiał został zrealizowany przez TV UMCS.

    Aktualności

    Autor
    Paweł Bik
    Data dodania
    14 września 2021