Nabór wolontariuszy na Viral ART Festival

Jesteś komunikatywny, lubisz aktywnie działać, nie boisz się nowych wyzwań i chciałbyś zobaczyć jak wygląda organizacja festiwalu od kulis? Nic prostszego! Dołącz do zespołu wolontariuszy i twórz z nami Viral ART Festival!

Viral ART Festival to nowy festiwal na mapie Lublina, którego celem jest odkrywanie aktualnych, a zarazem odważnych trendów panujących w sztuce. Festiwal odbędzie się w dniach 20-21 listopada w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka.

Jak zostać wolontariuszem?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres mailowy: viralartfestival@ack.lublin.pl do 11 listopada 2020 roku. Jeżeli Twoje zgłoszenie wyda nam się interesujące, zostaniesz zakwalifikowany do drugiego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w dniach 13-14 listopada za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Kto może zostać wolontariuszem?

Każda osoba, która ma status studenta.

W jaki sposób można pomóc?

Możesz działać z nami, wybierając sekcję:

– biuro festiwalowe (udzielanie informacji na temat wydarzeń odbywających się w ramach festiwalu; sprawdzanie czy osoby biorące udział w wydarzeniu uprzednio zarejestrowały się na nie na za pomocą formularza internetowego na stronie głównej UMCS; dbanie o przestrzeganie aktualnych rygorów sanitarnych)

– opieka nad artystami (sprawowanie opieki nad artystami, każdemu przyjętemu do tej sekcji wolontariuszowi, zostanie przydzielony określony artysta)

– realizacja video (realizacja promocyjnych materiałów video np. wywiadów z artystami, uczestnikami wydarzenia; krótkich materiałów ukazujących atmosferę festiwalu) Kogo potrzebujemy? Operatorów, montażystów, reporterów; prosimy o zgłoszenia osoby, które mają już doświadczenie filmowe bądź telewizyjne.)

– foto (dokumentacja fotograficzna festiwalu)

– promocja (redagowanie tekstów, publikacja postów w mediach społecznościowych)

– wystawa pokonkursowa (pilnowanie wystawy pokonkursowej w dniach 20.XI-13.XII
w systemie zmianowym; udzielanie informacji na temat prac; dbanie o przestrzeganie aktualnych rygorów sanitarnych w miejscu gdzie znajduje się wystawa)

– dział techniczny (pomoc podczas wykonania instalacji pokonkursowej; asysta podczas rejestracji audiowizualnej wydarzeń festiwalowych)

Co zyskasz będąc wolontariuszem?

Wolontariat podczas Viral ART Festival to świetna okazja aby zobaczyć jak wygląda organizacja festiwalu od kulis, nawiązać cenne znajomości, nauczyć się pracy w zespole, a także poszerzyć swoją wiedzę na temat sztuki eksperymentalnej i awangardowej.

Zaświadczenia oraz referencje

Każdy z wolontariuszy, który w pełni wywiąże się z powierzonych mu obowiązków, otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia festiwalu.

Na prośbę wolontariusza, organizatorzy mogą wystawić rekomendacje.

Wolontariat a pandemia

Dołączając do zespołu, każdy z wolontariuszy zobowiązuje się do złożenia oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia oraz potwierdzenia, że w przypadku wystąpienia objawów, które mogą wskazywać na zakażenie COVID-19 niezwłocznie poinformuje o tym organizatorów Viral ART Festival i opuści stanowisko pracy. Wolontariusze mają obowiązek przestrzegać rygorów sanitarnych, które obowiązywać będą w czasie trwania festiwalu.

Regulamin

Każda osoba przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego ma obowiązek zapoznać się
z Regulaminem Wolontariatu podczas Viral ART Festival.

Kontakt

Pytania prosimy kierować na adres viralartfestival@ack.lublin.pl

    Aktualności