Nabór do „Teatru Imperialnego”

Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów ogłasza nabór do grupy artystycznej „Teatr Imperialny”.

Jeśli teatr i poszerzanie horyzontów to coś, co Ci w duszy i w sercu gra, nie może Cię u nas zabraknąć! Mamy za sobą niejeden teatralny podbój. „Teatr Imperialny” działa na zasadzie wzajemnej nauki, jest to grupa zarówno dla laików, jak i doświadczonych teatralnie osób, więc każdy znajdzie u nas swoje miejsce.  

Spotkanie organizacyjne: 08.12.2019 r., 16:00, sala 08, ACK UMCS Chatka Żaka

Po spotkaniu odbędą się warsztaty praktyczne dla wszystkich przybyłych – integracja, pantomima, wzajemność.

Kontakt: Teatr Imperialny na Facebooku

Dołącz do wydarzenia na Facebooku


EN

The Student Artistic and Scientific Club of Theatrologists announces recruitment to the artistic group called Imperial Theater.

If theatre and broadening your horizons is something your heart and soul desires, your place is with us! We have more than one theater conquest behind us. Imperial Theater works on the principle of mutual learning, it is a group for both laypeople and those with more theatrical experience, so everyone can be in their element.

On the 8th of December 2019 at 4 PM in room number 8 in the ACK UMCS Chatka Żaka, there will take place an organisational meeting, followed by practical workshops free to attend – integration, pantomime, reciprocity. If you have any questions, please visit our facebook page.


RU

Студенческий научно-артистический клуб театроведов оглашает набор в группу "Teatr Imperialny".

Если театр у тебя в крови и в сердце, ты нам подходишь!

На своём счету мы имеем множество театральных хитов, наш театр - это своего рода лаборатория, где все учатся друг у друга, это Imperialny подойдёт как начинающим любителям, так и опытным театралам, каждый найдёт что-то для себя. Мы поможем вам раскрыться и по-новому посмотреть на мир театра.

8.12.2019. В 16.00 Зал 8 в Хатке Жака

МЫ организуем встречу, после этого проведём практические занятия для всех желающих - интеграция, пантомима, контакт на сцене.

Если есть вопросы обращайтесь на наш Facebook.

    Aktualności