Konkurs fotograficzny "W rytmie wolności"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "W rytmie wolności".

Zadaniem konkursowym jest interpretacja i twórcze zaprezentowanie problemu wolności. Konkurs ma na celu pobudzenie do refleksji i zwiększenie świadomości o tym, jak współcześnie rozumiana jest wolność i jakich dziedzin ona dotyczy. Chcemy w ten sposób zachęcić artystów fotografów do podejmowania istotnych społecznie tematów.

Do udziału w konkursie zapraszamy zarówno profesjonalistów, jak i amatorów.
Wybrane przez Jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
Autorzy trzech najlepszych fotografii otrzymają nagrody pieniężne (w puli 1000 zł).

Nabór zgłoszeń trwa do 10.10.2018.

Więcej informacji o konkursie 
Regulamin konkursu


Organizatorzy: Fundacja ACK UMCS Chatka Żaka, Grupa Fotografów Lubelskich.

Konkurs odbywa się w ramach projektu "W rytmie wolności", zrealizowanego dzięki wsparciu Miasta Lublin.

    Aktualności