Jubileusz 10-lecia Koła Metodologicznego Historyków UMCS

Zapraszamy na uroczyste obchody Jubileuszu 10-lecia Koła Metodologicznego Historyków UMCS. Wydarzenie odbędzie się 14 grudnia 2018 r. w Chatce Żaka.

Program:

 • 14:00 – uroczyste rozpoczęcie, przywitanie gości, słowo wstępne;
 • 14:20 – film wspomnieniowy KMH UMCS Lublin;
 • 14:30 – spotkanie z Redakcją portalu ohistorie.eu połączone z dyskusją z gośćmi;
 • 15:40 – prezentacja i dyskusja wokół wybranych projektów Koła:
  • Rajd po Lubelszczyźnie Nieznanej
  • „e-TV Historia”
  • Geocaching – historyczne skrzynki miasta Lublina
 • 16:50 – konkurs Niepodległa. Wykreuj własną Niepodległą;
 • 17:20 – projekt historyczno-muzyczny Based On A True Story (B.O.a.T.S.), czyli rap, beatbox i historia w jednym. Wystąpią Andrzej „Andy” Dąbrowski i Patryk „Pasut” Płokita;
 • 18:10 – zakończenie wydarzenia

Porządek uroczystości oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych wydarzeń mogą ulec zmianie.

Patronat medialny: Telewizja Akademicka TV UMCS oraz portal internetowy ohistorie.eu


Dziesięć lat temu w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęło działalność Koło Metodologiczne Historyków (KMH). Organizacja powstała w grudniu 2008 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Jana Pomorskiego, formowana od podstaw przez dr Ewę Solską z Zakładu Metodologii Historii UMCS (do dzisiaj opiekunkę Koła), a także grupę studentów zaangażowanych m.in. w ideę popularyzacji nowych nurtów, zjawisk, zwrotów, stylów badań historycznych.

Dorobek Koła stanowi spektrum wszelkich działań organizacyjnych w przestrzeni Uniwersytetu, począwszy od spotkań tematycznych z artystami różnych dziedzin nauki i sztuki przez interdyscyplinarne konferencje naukowe poświęcone trendom badawczym we współczesnej humanistyce po cykliczny udział m.in. w Lubelskim Festiwalu Nauki oraz Kozienaliowym Festiwalu Nauki. Ale to tylko część tego, co Organizacja ma za sobą, jak i przed sobą. 

Należy podkreślić, że Uniwersytet mimo stereotypu instytucji tradycyjnej i zhierarchizowanej stanowi w rzeczywistości ogromną przestrzeń dla innowacyjnych przedsięwzięć, które spotykają się z życzliwością pracowników i zainteresowaniem studentów; o tym ostatnim świadczy to, że Koło działa już dziesięć lat mimo cyklicznej wymiany kadry członkowskiej i nie zamierza rezygnować ze swojej działalności. Dochodzi do tego jeszcze jeden element - ciągłe zderzanie ze sobą pomysłów, trenujące umiejętność argumentacji i uczenie się współpracy w rozwiązywaniu problemów. Organizacja otwiera się na pozauniwersyteckie podmioty współpracy: szkoły, muzea, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, domy kultury itd., co wiąże się także z aktywną działalnością na rzecz rozwoju miasta Lublina. Ponadto członkowie KMH niezmiennie zapraszają do uczestnictwa studentów wszystkich kierunków i wydziałów, także z innych lubelskich uczelni, czekając na nowe inicjatywy.

Jubileusz 10-lecia KMH UMCS Lublin, tak ważny dla Organizacji i jej członków, nie będzie tylko zwyczajnym podsumowaniem dotychczasowej działalności Koła, ale przede wszystkim stanie się „siłą napędową” do dalszej, owocnej pracy.

  Aktualności

  Data dodania
  11 grudnia 2018