Wybory uzupełniające do RW w grupie: Nauczyciele akademiccy nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

informuje

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
nieposiadających tytułu naukowego
lub stopnia doktora habilitowanego
z
Wydziału Humanistycznego
że
w dniu 6 grudnia 2017 r. o godz. 10.00
w sali obrad Rady Wydziału

odbędą się wybory uzupełniające przedstawiciela (1 osoba)
do Rady Wydziału Humanistycznego
(w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających
tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego)

 Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą na zebraniu wyborczym.

                                                                Wydziałowa Komisja Wyborcza

    Aktualności

    Data dodania
    29 listopada 2017