Dzień Gotycki 2016

30 XI 2016 roku odbył się na Wydziale Humanistycznym UMCS „Dzień Gotycki”, zorganizowany przez Zakład Literatury Angloirlandzkiej i Koło Naukowe Anglistów.

Po otwarciu spotkania przez p. Dziekan, prof. Irminę Wawrzyczek, licznie zgromadzeni słuchacze mieli okazję zapoznać się z przejawami gotyku w dziedzinie kultury, literatury i języka. Prof. H. Kardela wygłosił referat nt języka gockiego; świat wampirów, zjaw i potworów opisywali prof. W. Nowicki, dr A. Kowalczyk i A. Volkova. Wysłuchano także referatów o sposobach kreowania napięcia w utworach literackich ( K. Widelska) oraz o gotyckich aspektach intertekstualności (M. Orlik). Najwięcej miejsca poświęcono motywom gotyckim — inspiracjom w prozie (Demon lover / prof. A . Kędra-Kardela, J. Rowling/ A. Juścińska, E. A. Poe/ I. Parcheta, A. Pilipiuk, W. Collins / mgr A. Tryniecka ), w poezji (wiktoriańskie ballady/prof. A. Kędzierska) i dramacie (Dziady / mgr K. Jaworska). Nie zabrakło także referatów poświęconych grom audio (D. Krać) i wideo ( P. Kołtuniak), filmom (M. Orlik, J. Kula) oraz muzyce (mgr K. Jaworska).

Do uczestnictwa w prelekcjach, które odbywały się w sali specjalnie udekorowanej na tę okoliczność, zachęcał plakat przygotowany przez studentów z Koła Naukowego Anglistów. Ponieważ zainteresowanie tym wydarzeniem przeszło oczekiwania organizatorów, już teraz zapraszamy na kolejną edycję „Dnia Gotyckiego” za rok.

Aleksandra Kędzierska

    Aktualności

    Data dodania
    31 grudnia 2016