Zmarła Teresa Gaworczyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 24 stycznia 2021 roku  zmarła

T E R E S A   G A W O R CZ Y K

starszy kustosz dyplomowany, Dyrektor Biblioteki UMCS (1991-1994)

Urodzona w 1934 roku w Bielicy (dziś Białoruś), studia wyższe w zakresie filologii polskiej ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim,  dalsza Jej droga zawodowa związana była z Biblioteką UMCS, w której pracowała w latach 1958-1994. 

Wniosła wielki wkład w rozwój działalności informacyjnej Biblioteki, kierując przez dekadę pracą Oddziału Informacji Naukowej (1973- 1982). Była organizatorką i autorką scenariuszy wielu wystaw tematycznych, poświęconych także historii UMCS. W latach 1984 -1991 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Biblioteki, a następnie jej dyrektora. Zarządzała Biblioteką w przełomowych czasach podejmowania strategicznych decyzji dotyczących komputeryzacji prac bibliotecznych i rozwijania elektronicznych źródeł informacji.

Autorka ponad 40 artykułów, haseł encyklopedycznych i bibliografii osobowych. Współorganizatorka studiów bibliotekoznawczych na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz wykładowczyni przedmiotów z zakresu informacji naukowej i bibliografii.

Odznaczona - Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Oddana pracy bibliotekarskiej i pełna energii. Koleżeńska, życzliwa ludziom.

Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki UMCS w Lublinie

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    26 stycznia 2021