Zmarła śp. mgr Małgorzata Bednarczyk

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej koleżanki

śp. mgr Małgorzaty Bednarczyk

starszego bibliotekarza,

pracownika Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Rodzinie i bliskim przekazujemy szczere wyrazy współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy
Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    7 października 2019