Wolny Dostęp/Czytelnia Ogólna - OTWARTA

WOLNY DOSTĘP/CZYTELNIA OGÓLNA jest obszarem Biblioteki, gdzie Czytelnik może wypożyczać na zasadach wolnego dostępu, jak i zamawiać książki z magazynu do korzystania na miejscu w czytelni.

WOLNY DOSTĘP/CZYTELNIA OGÓLNA udostępnia książki z wyznaczonych zbiorów na zasadach wolnego dostępu tj.:

 • materiały biblioteczne użytkownik samodzielnie wyszukuje, przenosi w obrębie pomieszczenia, korzysta z nich na miejscu lub wypożycza,
 • materiały wykorzystane na miejscu użytkownik pozostawia na wyznaczonych do tego celu wózkach nie włączając ich samodzielnie na półkę,
 • prawo do wypożyczenia poza Bibliotekę przysługuje czytelnikom posiadającym ważne konto biblioteczne,
 • na etykietach książek znajduje się sygnatura WD – alfanumeryczny zapis, zaczynający się od litery oznaczającej dziedzinę, a następnie poddziedzinę, datę wydania  np. RA523.P7 B67 2013, książki oznaczone są też kolorowymi naklejkami odpowiadającymi poszczególnym dziedzinom
 • materiały oznaczone czerwoną etykietą przeznaczone są wyłącznie do korzystania na miejscu,
 • zwrotu książek dokonuje się w obszarach wolnego dostępu lub w Wypożyczalni BG,
 • materiały zlokalizowane w wolnym dostępie wyłączone są z systemu zamówień poprzez katalog komputerowy, nie można ich także rezerwować,
 • pierwszeństwo skorzystania ze zbiorów udostępnionych w wolnym dostępie posiada osoba, która jako pierwsza zgłosi się po książkę.

DZIEDZINY WOLNEGO DOSTĘPU/CZYTELNIA OGÓLNA

Miejsce
udostępniania

Symbol
dziedziny

Dziedzina 

Czytelnia Ogólna
 główny gmach Biblioteki

B

Filozofia, Teologia, Religia

G

Geografia, Archeologia, Etnologia, Folklor, Sport

L

Edukacja

P

Literaturoznawstwo, Literatura, Teatr, Kino, Telewizja, Dziennikarstwo

Q

Matematyka, Informatyka, Fizyka, Chemia, Geologia Nauki biologiczne

R

Medycyna

S

Rolnictwo, Leśnictwo

T

Technika

* W dalszym ciągu trwają prace nad uzupełnianiem poszczególnych dziedzin księgozbioru, pozycjami z magazynu.

  AKTUALNOŚCI

  Data dodania
  25 stycznia 2019