Testowy dostęp do pełnej kolekcji JSTOR

Uprzejmie informujemy,
że w dniu dzisiejszym rozpoczął się testowy dostęp do pełnej kolekcji JSTOR,
który zakończy się 4 października.

Obecnie w ramach dostępu do bazy JSTOR prenumerujemy kolekcje:

"Arts & Sciences I"
"Mathematics & Statistics"


Test obejmuje wszystkie kolekcje łącznie z obecnie przez UMCS prenumerowanymi.

Zapraszamy do korzystania z testu.

 

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    3 września 2019