Programy publikowania otwartego dla pracowników naukowych UMCS

Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2021:


Program publikowania otwartego Elsevier 2019-2021
Od 1 stycznia 2021 r. działa program A (pełne finansowanie) z pulą 1500 artykułów, który jest oferowany dla artykułów wysłanych do czasopisma w 2021 r. i po ich przyjęciu do publikacji.

Uwaga: afiliacja autorów jest teraz weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach - w UMCS funkcję tę pełni pracownik Centrum Współpracy Międzynarodowej, mgr Diana Skwarzyńska.

Instrukcje dla autorów, których artykuł został przyjęty do publikacji
Czasopisma hybrydowe oraz gold open access objęte programem
Lista instytucji uprawnionych do programów A i B (aktualizacja 6.01.2021)
“Author Journey” – prezentacja formularza dla programu A ( dostęp tylko z autoryzowanych numerów IP)
“Author Journey” – prezentacja formularza dla programu B ( dostęp tylko z autoryzowanych numerów IP)

Program A
obejmuje publikację ograniczonej liczby artykułów finansowanych w całości z krajowej opłaty licencyjnej. W 2020 r. program A działał do 23 czerwca, gdy wyczerpała się pula 1000 artykułów na ten rok. Program A został wznowiony w 2021 r. z pulą 1500 artykułów i jest przeznaczony wyłącznie dla artykułów wysłanych do czasopisma (złożenie manuskryptu) od 1 stycznia 2021 r., przy czym artykuły można zgłaszać do programu po recenzjach i po przyjęciu do publikacji, patrz instrukcja.

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    20 stycznia 2021