Nabór tekstów do kolejnego tomu Folia Bibliologica 62 (2020)

Informujemy, że trwa nabór tekstów do kolejnego rocznika czasopisma naukowego „Folia Bibliologica" wydawanego przez Bibliotekę Główną oraz Katedrę Humanistyki Cyfrowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Profil tematyczny czasopisma obejmuje zagadnienia dotyczące współczesnego bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, bibliologii, informatologii, również w szerokim kontekście nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Wszelkie potrzebne informacje o wymogach edytorskich i sposobie zgłaszania tekstów do publikacji znajdą Państwo na stronie https://journals.umcs.pl/fb/. Nabór trwa do połowy października 2020 roku. Serdecznie zapraszamy!

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretarzami Redakcji dr Krystyną Hudzik k.hudzik@poczta.umcs.lublin.pl i dr Anną Sawą anna.sawa@poczta.umcs.lublin.pl.

 

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    23 lipca 2020