Nabór tekstów do czasopisma naukowego Folia Bibliologica 61 (2019)

Folia Bibliologica

            Informujemy, że trwa nabór tekstów do kolejnego tomu czasopisma  naukowego Folia Bibliologica 61 (2019) wydawanego przez Bibliotekę Główną oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

             Profil tematyczny czasopisma obejmuje zagadnienia dotyczące współczesnego bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, bibliologii i informatologii, prezentowane również w szerokim kontekście komunikacji społecznej i pokrewnych nauk humanistycznych. Publikowane są także artykuły dotyczące historii książki, bibliotek i informacji.

            Wszelkie potrzebne dane o wymogach edytorskich i sposobie zgłaszania tekstów do publikacji znajdą Państwo na stronie internetowej https://journals.umcs.pl/fb/. Nabór artykułów trwa do połowy listopada 2019 roku. W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretarzami Redakcji dr Krystyną Hudzik k.hudzik@poczta.umcs.lublin.pl i mgr Anną Sawą    anna.sawa@poczta.umcs.lublin.pl.

 

Redakcja Rocznika zaprasza P.T. Autorów do współpracy.

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    17 września 2019