Ministerialny wykaz wydawnictw punktowanych

MNiSW  ogłosiło  wykaz wydawnictw punktowanych

funkcjonujący w polskim systemie ewaluacji nauki. 

 Wydawnictwo UMCS występuje w wykazie wydawnictw

publikujących recenzowane monografie naukowe - POZIOM I - 80 punktów.

Wykaz obejmuje 536 pozycji, powstał we współpracy ze środowiskiem naukowym.

W przyszłości będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN),

 która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku.

Wykaz podzielono na dwie części: poziom II (200 punktów) – 36 wydawnictw;

poziom I (80 punktów) – 500 wydawnictw.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf

 

  Jak podkreśla MNiSW na stronie http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pierwsza-wersja-nowego-wykazu-wydawnictw-juz-jest-wiekszosc-pozycji-to-wydawnictwa-polskie fakt upublicznienia wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe „nie ujmuje cech naukowości tym monografiom, które zostaną wydane w wydawnictwach znajdujących się poza wykazem. Takie monografie również będą mogły zostać zgłoszone jako osiągnięcia naukowe na potrzeby ewaluacji i za każdą z nich będzie przyznawane 20 pkt”. Odpowiednio 5 punktów za rozdział. Ponadto: „Co więcej, poddający się ewaluacji ośrodek naukowy będzie też mógł zgłaszać takie monografie do oceny eksperckiej, dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki. Jeżeli dana monografia zyska aprobatę KEN, wówczas na potrzeby ewaluacji będzie jej przyznawane 80 punktów (czyli dokładnie tyle samo, ile zostałoby jej przyznane w sytuacji, gdyby została ona opublikowana w wydawnictwie z wykazu MNiSW”.

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    21 stycznia 2019