Dostęp testowy do NANO oraz BRILL E-JOURNAL COLLECTION

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do baz:

NANO wydawnictwa Springer Nature Group – narzędzie to udostępnia ponad 700 tysięcy artykułów i ponad 23 miliony patentów oraz wiele innych naukowych materiałów dotyczących nanomateriałów i nanotechnologii.

Test trwa do 24 października 2019 roku

Find Nanomaterial Summaries, Nanotechnology Articles and Patents all in one place!

Nano is the Nature Research solution for nanoscience and technology offering the most comprehensive collection of nanomaterial data and literature references.

Nano is an emerging and very powerful research tool. It allows researchers to obtain and compare the characteristics of the full spectrum of nanomaterials, as well as the composition and preparation methods for nano-enabled devices. It will provide nano-scientists with the clarity and deep understanding that the Mendeleev table once provided to chemists.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem video na temat bazy NANO  oraz ulotkami informacyjnymi:

 

 


BRILL E-JOURNAL COLLECTION

Działalność wydawnictwa BRILL koncentruje się na naukach
humanistycznych i społecznych, prawie międzynarodowym i wybranych
obszarach nauk ścisłych.

Dostęp testowy obejmuje wyłącznie kolekcje czasopism
elektronicznych.

Test trwa do 31.10.2019 roku

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    24 września 2019