Dostęp do naukowych zbiorów cyfrowych

Uwaga Studenci i Pracownicy UMCS!
Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Biblioteka UMCS jest zamknięta dla Czytelników, mimo to mają Państwo możliwość korzystania z zasobów elektronicznych z zachowaniem zasad korzystania z licencjonowanych E-zasobów.

Pracownicy i studenci UMCS mają dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych z dowolnych komputerów poza siecią UMCS. Warunkiem połączenia jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego. Przy logowaniu należy wpisać nr karty bibliotecznej oraz hasło konta bibliotecznego.

Wyniki wyszukiwań w bazach danych można kopiować na dysk oraz drukować w ilościach wskazujących na wykorzystanie do indywidualnych celów naukowych. Zabronione jest sekwencyjne, systemowe pobieranie danych oraz odpłatne udostępnianie zawartości elektronicznej osobom trzecim.

Odblokowanie lub aktualizacja konta bibliotecznego możliwa jest telefonicznie lub drogą e-mail w Wypożyczalni BG UMCS: tel. (81) 537 58 02, cyrkul@umcs.lublin.pl

E-zasoby:

E-zasoby-Wyszukiwarka baz danych

PRIMO wyszukiwarka naukowa

Biblioteka Cyfrowa UMCS

E-książki:

Znajdź e-booka
Wyszukiwarka wszystkich poniższych serwisów książkowych licencjonowanych przez UMCS oraz dostępnych w formie Open Access.
IBUKlibra
Z sieci UMCS możliwy jest obecnie dostęp do blisko 2000 pozycji z zakresu humanistyki, prawa, ekonomii, nauk społecznych, matematyczno-przyrodniczych i informatyki.
Każdy tytuł może być czytany jednocześnie przez pięć osób, a w przypadku 28 najczęściej wykorzystywanych tytułów – przez dziesięciu użytkowników.
Books De Gruyter Publishers
Ponad 90-tysięczna kolekcja akademickich e-książek wydawnictwa De Gruyter. Zbiór obejmuje wiele dziedzin, w tym z nauk humanistycznych i społecznych takich jak: architektura i design, sztuka, studia nad Azją i Pacyfikiem, historia, prawo, lingwistyka i semiotyka, prawo, muzyka i filozofia.
Academic Research Source eBooks - było EBSCO eBook Academic Collection
W kolekcji tej można czytać książki online – w formacie PDF lub przez czytnik EPU. Można korzystać również offline, pobierając (wypożyczając na 7 dni) książkę na własne urządzenie i czytając ją w programie Adobe Digital Editions. Wypożyczenie (pobranie) książki możliwe jest przy zalogowanie się na osobisty interfejs EBSCO-ebook Academic Collection. Za pierwszym razem trzeba utworzyć konto EBSCOhost z adresu https://auth.ebsco.zone/user/create - zarejestrowanie konta możliwe jest tylko w sieci UMCS, np. w Czytelni Informacji Naukowej BG UMCS.
Książki kupione decyzją Czytelnika (EBSCO-E-book Collection)
W roku 2019 zostało kupionych do zbiorów Biblioteki Głównej UMCS 52 tytułów książek elektronicznych.
ProQuest Ebook Central
Udostępnia pełnotekstowe, anglojęzyczne pozycje książkowe w wersji cyfrowej. Uniwersytet zakupił 163 tytuły, uprzednio wybrane przez pracowników naukowych. E-booki reprezentują nauki ścisłe i humanistyczne.
WILEY ONLINE LIBRARY Books
Kolekcja pełnotekstowych książek (2450 tytułów) wydawnictwa Wiley z zakresu: Science, Technology and Medicine oraz Humanities and Social Science.
Książki elektroniczne w licencjach krajowych
Wyszukiwarka książek elektronicznych w licencjach krajowych – pozwala wybrać jedną z 31 dziedzin tematycznych i 209 poddziedzin. Wybór dziedziny jest konieczny. Jeśli nie zostanie wybrana określona poddziedzina, wtedy wyświetli się cała dziedzina. Niniejsza wyszukiwarka będzie docelowo obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley. Na razie można przeglądać 77 497 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004-2018, 2515 e-książek wydanych przez Elseviera w latach 2011-2015 oraz 2449 e-książek wydanych przez Wileya w roku 2009 i 2015.
ScienceDirect Books
Wielodziedzinowy pakiet książek w ramach licencji krajowej Elsevier – licencja została rozszerzona o pakiet zawierający 838 monografii z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych oraz poradników (handbooks) z lat 2011-2015.
Springerlink Books
Wielodziedzinowy pakiet książek w ramach licencji krajowej – blisko 150 tys. tytułów.

E-czasopisma:

Znajdź e-czasopisma. Lista A-Z
Wyszukiwarka A-Z-ExLibris prezentuje licencjonowane przez UMCS tytuły czasopism ze wszystkich poniższych kolekcji oraz dostępne w formie Open Access.
Platforma e-czasopism naukowych na UMCS
Platforma e-czasopism naukowych udostępnia 29 periodyków wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Funkcjonują one w modelu Open Access na otwartych licencjach Creative Commons.
Portal czasopism naukowych
Właścicielem portalu jest Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Portal obsługuje i prezentuje obecnie pełną treść 48 periodyków i czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi z całej Polski. Portal udostępnia czasopisma płatne oraz czasopisma w formacie open access. Portal jest zasobem licencjonowanym przez UMCS.
Czasopisma IMPAN
Czasopisma w wersji online wydawane przez Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk dostępne od 2001 r.
Czytelnia Czasopism Prawniczych
Licencjonowany dostęp do następujących tytułów:
Europejski Przegląd Sądowy
Finanse Komunalne
Glosa
Krajowa Rada Sądownictwa
Państwo i Prawo
Prawo Papierów Wartościowych
Prokurator
Przegląd Podatkowy
Przegląd Prawa Handlowego
Samorząd Terytorialny
American Chemical Society
Dostęp do 47 czasopism z pakietu ACS Web Editions, obejmującego roczniki od 1996 włącznie, czasopisma Chemical Engineering News Online oraz pakietu ACS Legacy Archives zawierającego starsze roczniki archiwalne.
American Institut of Physics - Scitation
APS Journals
Cambridge Journals
Czasopisma Cambridge University Press (CUP) są udostępniane w kolekcji FULL (337 tytułów).
Oxford University Press (OUP)
Obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa od 1996 r., z prawem bezterminowego dostępu do prenumerowanej kolekcji z okresu licencji na serwerze wydawcy.
JSTOR
Pełnotekstowy dostęp do archiwów czasopism jest licencjonowany w zakresie kolekcji matematyczno-statystycznej i humanistyczno-artystycznej. W wykazie czasopism w bazie JSTOR tytuły należące do licencjonowanej kolekcji nie mają żadnych oznaczeń i można z nich korzystać w pełnym zakresie. Pozostałe tytuły mają oznaczenie całkowicie lub częściowo ograniczające dostęp do pełnego tekstu.
OECD iLibrary
To platforma udostępniająca pełne teksty publikacji wydawanych przez: Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) – Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Serwis zawiera materiały w języku angielskim i/lub francuskim: książki, serie wydawnicze, raporty i tabele z danymi statystycznymi o krajach, biuletyny i czasopisma.
ScienceDirect
Czasopisma elektroniczne Elsevier dostępne z serwera wydawcy. Dostęp pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej licencji akademickiej prowadzonej przez ICM.
SCOPUS
Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i medycznych. Dostęp do pełnotekstowych artykułów w zakresie licencjonowanych przez BG UMCS tytułów czasopism.
SringerLink
Czasopisma elektroniczne SpringerLink dostępne z serwera wydawcy. Dostęp pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej licencji akademickiej, prowadzonej przez ICM.
Taylor & Francis Online
Platforma czasopism elektronicznych wydawanych przez grupę wydawniczą Taylor and Francis. Dostęp do e-źródeł z większości dyscyplin naukowych.
WILEY Online Library
Kolekcja pełnotekstowych czasopism wydawnictwa Wiley z zakresu: Science, Technology and Medicine oraz Humanities and Social Science.
HeinOnline Law Journal Library
Biblioteka amerykańskich czasopism o tematyce prawniczej oraz dostęp do pełnego amerykańskiego serwisu prawniczego.
Royal Society of Chemistry
Dostęp do pełnej kolekcji czasopism RSC (26 tytułów) oraz do archiwum zawierającego ponad 1 200 000 artykułów, opublikowanych w latach 1841-2004.
Web of Science (Web of Knowledge)
Baza cytowań z nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych. Dostęp do pełnych tekstów artykułów w zakresie czasopism licencjonowanych przez Uczelnię.

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    16 marca 2020