CEIC Data Manager - ekonomiczna baza testowa

  Zapraszamy do korzystania z testowej bazy ekonomicznej

CEIC

 Test trwa do 14 stycznia 2019 roku.

 

 

CEIC Data Manager

oferuje precyzyjne i aktualne dane makroekonomiczne, sektorowe, finansowo-bankowe i statystyczne wraz z archiwami sięgającymi roku 1946 obejmujące dane z całego świata. Dane te wykorzystywane są przez instytucje zarządzające aktywami, instytucje rządowe, organizacje akademickie i badawcze jak również firmy konsultingowe.

Dane zawarte w bazie CEIC pochodzą z głównych, lokalnych i regionalnych biur statystycznych oraz z głównych organizacji zajmujących się zbieraniem danych dotyczących przemysłu dla wszystkich krajów objętych ochroną.


Baza CEIC to:

- ponad 3 miliony szeregów czasowych
- 18 sektorów makroekonomicznych
- 14 sektorów przemysłowych
- Dane na poziomie regionu i miasta
- zasięg geograficzny obejmujący 195 krajów

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    31 października 2018