11.06 - ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI NA SPOTKANIE

W ramach cyklu : "Szkoleniowe Poniedziałki"

11 czerwca 2018 roku zapraszamy do wzięciu udziału w spotkaniu pt.: Z działalności bibliotek specjalistycznych.  Modernizacja Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Biblioteki Wydziału Ekonomicznego.

godz. 9.00
miejsce: Biblioteka Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki,  ul. Akademicka 9
prelekcja wraz z prezentacją Biblioteki - mgr Anna Tym

godz. 9.45
miejsce: Biblioteka Wydziału Ekonomicznego, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
prelekcja wraz z prezentacją Biblioteki – mgr Piotr Sękowski

Zagadnienia: Ogólna charakterystyka zbiorów; koncepcja i cele modernizacji; współpraca z pracownikami naukowymi w gromadzeniu zasobów;  współpraca bibliotek specjalistycznych z Biblioteką Główną w zakresie gromadzenia, opracowania i szkoleń- oczekiwania, propozycje; aktualne problemy - ważne dla sprawnego funkcjonowania bibliotek specjalistycznych.

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    29 maja 2018