„Adopcja Serca”

W każdym miesiącu na świecie umiera z głodu ok. 490 tys. dzieci poniżej 5. roku życia. Media co jakiś czas nam przypominają o trudnej sytuacji w Afryce. Czasem się nawet wzruszamy, ale potem powracamy do naszych codziennych spraw, bo wydaje się nam, że my nic nie możemy na to poradzić. Tymczasem każdy z nas może się przyczynić do lepszej przyszłości jednego dziecka. Służyć ma temu „Adopcja Serca”.

Organizuje ją katolicki Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, który  działa w 8 ośrodkach w Polsce. Obecnie Ruch „Maitri” pomaga ok. 4,5 tys. dzieci.

„Adopcja Serca” polega na wspieraniu przez osoby indywidualne, rodziny, grupy  bądź klasy konkretnych, znanych z imienia i nazwiska, potrzebujących dzieci, głównie z Afryki. Oznacza to zobowiązanie ofiarodawców do przekazywania kwoty 13 EUR  (szkoła podstawowa) lub 17 EUR (szkoła średnia) miesięcznie do ukończenia przez dziecko nauki w szkole. Poprzez korespondencję darczyńcy nawiązują specyficzną więź ze swymi dalekimi podopiecznymi. Ofiarodawca zobowiązuje się do systematycznych wpłat w deklaracji, którą można pobrać ze strony https://maitri.diecezja.lublin.pl/adopcja.php lub uzyskać pocztą.

Ruch „Maitri” największy nacisk kładzie na edukację, pragnąc, aby otrzymywana przez dzieci pomoc nie miała charakteru tylko doraźnego, ale umożliwiła im w przyszłości usamodzielnienie się i włączenie się w rozwój ich krajów. W wielu krajach afrykańskich szkolnictwo, nawet podstawowe, jest płatne, i bez wsparcia tysięcy ludzi dobrej woli z Polski, wiele dzieci pozbawionych byłoby dostępu do niego. W pewien sposób Ruch przyczynia się do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, przyjętych przez ONZ kilka lat temu, szczególnie Celu nr 1 i 2, które brzmią: „eliminacja skrajnego ubóstwa i głodu” oraz „zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym”.

Istnieje także możliwość wspierania całych ośrodków dożywiania. Lubelska wspólnota Ruchu „Maitri” wspiera dożywianie dzieci w Essengu w Kamerunie. Na ten cel można wpłacać dowolne kwoty w dowolnej częstotliwości. Jednorazowo można wesprzeć także inne projekty pomocowe, opisane na stronie internetowej.

Zapraszamy też do współpracy na zasadach wolontariatu (tłumaczenie listów pomiędzy rodzicami adopcyjnymi a dziećmi, redagowanie strony internetowej, tworzenie materiałów promocyjnych i materiałów dla nauczycieli).

Więcej szczegółów na stronie https://maitri.diecezja.lublin.pl

 

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    2 września 2020