Uroczystość Jubileuszu Profesora Jana Adamowskiego

Instytut Kulturoznawstwa i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie przy współudziale Stowarzyszenia Twórców Ludowych zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi Janowi Adamowskiemu z okazji 70. rocznicy Jego urodzin "Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości".
Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2018 roku w gmachu Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a.
Rozpoczęcie przewidziane jest w Sali Rady Wydziału, natomiast dalsze obrady odbędą się zgodnie z programem.

Program konferencji oraz szczegółowe informacje na temat Jubileuszu dostępne są na stronie wydarzenia >>>

    Aktualności

    Data dodania
    22 listopada 2018