Studiuj zarządzanie w kulturze!

Od października 2016 na studiach drugiego stopnia z kulturoznawstwa będzie można podjąć studia na specjalności zarządzanie w kulturze.

Ukończenie specjalności Zarządzanie w kulturze realizowanej na studiach magisterskich z kulturoznawstwa pozwala studentom nabyć wiedzę m.in. z zakresu komunikacji społecznej, zarządzania kulturą, polityki kulturalnej (w tym dotyczącą instytucji kultury, kreowania i promowania marki w kulturze). Dodatkowo studenci specjalizacji uzyskają kompetencje w zakresie public relations (dotyczące organizacji imprez kulturalnych, pisania tekstów PR oraz wystąpień publicznych) zarządzania projektami kulturalnymi, a także pisania projektów społeczno-kulturalnych.

Zarządzanie w kulturze jest specjalnością przygotowującą w kompleksowy sposób do pracy na stanowiskach kierowniczych w obszarze kultury.

Zapisy na studia prowadzone są w systemie IRK

    Aktualności