Raport badawczy: Blogi o tematyce kulturalnej

Ukazał się raport badawczy pt.: "Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej i przemiany kultury uczestnictwa", którego współautorem jest dr Radosław Bomba z Instytutu Kulturoznawstwa UMCS.

 Raport można bezpłatnie pobrać ze strony projektu
http://blogiwkulturze.ikm.gda.pl

Jednym z celów badania pt. „Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa” było rozpoznanie możliwości współpracy instytucji kultury z blogerami kulturalnymi. Na poddanych analizie blogach najczęściej pojawiającymi się treściami były recenzje, filmy, recenzje filmów, książki, recenzje książek, gry, wydarzenia, seriale aż po relacje i aktualności (na ostatnim miejscu). Blogi kulturalne często powstają w opozycji do tzw. mainstreamowych mediów, gdzie, według autorów blogów, pisze się za rzadko lub za płytko o książkach, filmie, teatrze czy grach.

Autorzy raportu traktują blogi jako uzupełnienie tradycyjnego obiegu informacji na temat kultury, zachęcają tym samym instytucje kultury do podejmowania działań integrujących blogerów - organizacji warsztatów i spotkań. Korzystne byłoby także wspieranie osób piszących blogi przez same instytucje, a także szukanie dróg włączenia osób piszących blogi w działania instytucji.

Raport został wydany przez przez Obserwatorium Kultury działające przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Autorami publikacji są: dr Grzegorz D. Stunża (Uniwersytet Gdański), dr Piotr Siuda (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr Krzysztof Stachura (Uniwersytet Gdański), dr Radosław Bomba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Publikacja jest raportem końcowym projektu współfinansowywanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Obserwatorium Kultury”. (PAP)

    Aktualności