Prof. dr hab. Katarzyna Smyk uhonorowana Medalem Prezydenta Miasta

Dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS, pracownik Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UMCS, w Dniu Kobiet odebrała z rąk dra Krzysztofa Żuka Medal Prezydenta Miasta.

Medal Prezydeta Miasta został wręczany tego dnia dziesięciu wyróżniającym się lubliniankom. Profesor K. Smyk otrzymała go „W uznaniu za zasługi dla Miasta i jego Mieszkańców z podziękowaniem za pełną zaangażowania pracę naukową i społeczną”, szczególnie „na rzecz rozwoju i integracji osób starszych oraz promowanie Lublina jako przestrzeni przyjaznej seniorom”. 

    Aktualności

    Data dodania
    14 marca 2018