Nowy numer "Kultury Współczesnej"

Ukazał się nowy numer prestiżowego czasopisma kulturoznawczego "Kultura współczesna" pt.: "Tylko dostęp. Koniec kultury uczestnictwa?". Za opracowanie naukowe i redakcję numeru odpowiedzialny był zespół trzech badaczy: dr Radosław Bomba (Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr Grzegorz Stunża (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański), Sławomir Czarnecki (menedżer kultury, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku).

Tematyka numeru poświęcona jest przeobrażeniom kultury uczestnictwa. Ten model kulturowy zaistniał na szeroką skalę w początkach XXI wieku i dawał nadzieję na odrodzenie oddolnej kultury partycypacji, w której aktywni odbiorcy przetwarzają media i wyzwalają się z dominacji przemysłów medialnych. Przekonanie to zyskało na znaczeniu wraz z rozwojem technologii Web 2.0. Pojawiły się wówczas narzędzia, aplikacje i usługi tak zwanej sieci drugiej generacji, która chociaż była pomysłem biznesowym, umożliwiała użytkownikom łatwiejszą obsługę sieciowych technologii komunikowania. Działo się to między innymi przez wizualne interfejsy i większy dostęp do aktywnego dzielenia się utworami i nawiązywania interakcji z innymi użytkownikami sieci za pośrednictwem dedykowanych platform publikacji treści. Ideą Web 2.0 zainteresowały się nie tylko firmy oferujące rozwiązania internetowe, informatycy i osoby aktywne w różnych społecznościach, ale także teoretycy kultury i przede wszystkim zwykli użytkownicy. Obecnie można zauważyć, że początkowy entuzjazm, jaki towarzyszył idei kultury uczestnictwa, został zweryfikowany i poddany krytyce.

W nowym numerze "Kultury współczesnej" dr Radosław Bomba, dr Grzegorz Stunża i Sławomir Czarnecki wspólnie z zaproszonymi do tomu autorami krytyczne przyglądają się ewolucji praktyk kultury uczestnictwa i stawiają pytanie o współczesny status tego zjawiska.

 

Więcej informacji na stronie czasopisma: "Kultura wspóczesna" "Tylko dostęp. Koniec kultury uczestnictwa?"

    Aktualności

    Data dodania
    19 kwietnia 2016