KulTube- Kultura wobec Youtube’a - konferencja

Studenckie Koło Naukowe Cyberkultury
działające przy Instytucie Kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UMCS
ma przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w konferencji zatytułowanej:

KulTube- Kultura wobec Youtube’a

09 -10 grudnia 2015 r.
Sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS,
Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a

Serwis YouTube jest jednym z symboli kultury 2.0, oddolnym narzędziem kreacji i systemem, który radykalnie odwrócił asymetryczne relacje między nadawcą i odbiorcą mediów. Portal ten jak, żadne inne medium nadał kształ współczesnej kulturze sieciowej. Dlatego też nasza konferencja jest przedsięwzięciem, które jako pierwszy projekt akademcki zajmuje się refleksją nad kulturowym fenomenem serwisu. Celem konferencji jest pokazanie YouTuba w kontekscie przemian współczesnych mediów cyfrowych, ale i szeroko rozumianej kultury.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji mają na celu przedstawienie potencjału, jaki niesie ze sobą ten serwis internetowy oraz prezentację sposobów wykorzystania go do propagowania treści kulturalnych. Wydarzenie stworzy przestrzeń do dyskusji nad rolą YouTube’a we współczesnej kulturze oraz postawi pytanie o znaczenie tego medium. Chcielibyśmy, aby zaproszeni goście reprezentujący vlogosferę, zarówno tę lokalną, jak i tę o zasięgu ogólnopolskim, opowiedzieli o szczegółach swojej pracy, jej zaletach, wadach oraz miejscu serwisu YouTube pośród innych mediów

Serdecznie zapraszamy!

Przewodnicząca/ Koordynator Projektu: Anna Wuls
Wiceprzewodnicząca: Elżbieta Zabłocka

Program konferencji w załączniku

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    4 grudnia 2015