Krzysztof Księski

Krzysztof Księski – ur. 1979 r., ukończył Kulturoznawstwo w 2004 roku jako swój drugi kierunek, po Prawie na UMCS, gdzie obronił tytuł magistra rok wcześniej. Następnie rozpoczął studia doktoranckie na rodzimej uczelni, gdzie w 2010 roku został doktorem nauk prawnych.

 Przez kilka lat współpracował z kilkoma niepublicznymi szkołami wyższymi w Lublinie, Warszawie, Radomiu i Sandomierzu, pracując jako nauczyciel akademicki. Na stałe związał się z tym ostatnim miastem, gdzie obok zajęć ze studentami w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense został w 2015 roku prorektorem, zaś od lutego 2016 roku piastuje urząd rektora tej uczelni. Równolegle w 2015 roku zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych w Lublinie, dzięki czemu obecnie prowadzi praktykę radcy prawnego. Jest autorem kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych związanych z organizacjami pozarządowymi, ochroną własności intelektualnej, zarządzaniem, samorządem terytorialnym i działalnością kulturalną.

Z działalnością kulturalną i społeczną związany od rozpoczęcia studiów w 1998 roku – w samorządzie studentów, kole naukowym oraz w ELSA Lublin. W tym też roku na dobre związał się z lubelskim fandomem fantastycznym, wstępując w szeregi Lubelskiego Klubu Fantastyki „Syriusz”. W 2000 roku stał się inicjatorem powołania do życia Lubelskiego Stowarzyszenia Fantastyki „Cytadela Syriusza” oraz pierwszego cyklicznego ogólnopolskiego konwentu (festiwalu) fantastycznego w Lublinie, który przyjął nazwę Falkon. W latach 2000 – 2015 był koordynatorem szesnastu edycji tej imprezy, czyniąc z niej jedną z największych i najważniejszych w branży. W ostatniej edycji uczestniczyło około 8000 osób. Impreza ta jest doceniana nie tylko przez uczestników, ale również przez władze Lublina, czego najlepszym dowodem było uznanie jej za najlepszą inicjatywę pozarządową w 2014 roku, w pierwszej edycji tego konkursu.

Jako prezes LSF „Cytadela Syriusza” w latach 2000 – 2016 walnie przyczynił się do rozwoju ruchu miłośników fantastyki, czyniąc z organizacji, którą zarządzał, jedną z najprężniej działających lubelskich NGO-sów. W ramach tej działalności organizował wiele imprez o charakterze festiwalowym, będąc nierzadko ich koordynatorem, takich jak m.in.: Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon 2006, Lubelskie Dni Fantastyki, Lubelskie Spotkania z Komiksem, Dni Jakuba Wędrowycza, Ogólnopolski Konwent Mangi, Anime i Kultury Japońskiej Nejiro, Konwent Gier Fantastycznych Dragon, jak również rozmaite spotkania autorskie, prelekcje, dyskusje, konkursy i turnieje.

Współpracował również z kilkoma portalami o tematyce fantastycznej, szczególnie z nieistniejącymi już Wrotami Wyobraźni oraz z serwisem Paradoks (paradoks.net.pl), którego został pierwszym redaktorem naczelnym w 2006 roku. Jako redaktor portalu opublikował kilkaset newsów, recenzji, wywiadów i innych tekstów poświęconych szeroko pojętej fantastyce. Obecnie współpracuje ze wspomnianym serwisem Paradoks oraz magazynie „Kultura Enter”.

Brał również czynny udział w powołaniu pierwszego w Lublinie niepublicznego domu kultury – Domu Kultury Narnia, który powstał w 2014 roku dzięki porozumieniu LSF „Cytadela Syriusza” i Fundacji Teatrikon, od początku 2016 r. działającego pod nazwą Fantastyczne Centrum Kultury, jak również Niepublicznej Biblioteki Fantastycznej im. Stanisława Lema.

Ponadto w latach 2014 – 2016 prowadził w telewizji internetowej lublin.com.pl cotygodniowy program o fantastyce „Kolory Fantastyki”. Jest również fundatorem Fundacji Hesperos, w ramach której także realizuje projekty kulturalne w Lublinie, oraz prezesem Sandomierskiej Fundacji Rozwoju.

Łącznie zrealizował sto kilkadziesiąt projektów o charakterze kulturalnym i społecznym, w większości związanych z fantastyką. Wyróżniony został m.in. nominacją do nagrody Śląkfa w kategorii fan roku i nominacją do nagrody Człowiek Roku wg „Kuriera Lubelskiego”, został także laureatem nagrody kulturalnej „Żurawie” w kategorii animator kultury oraz stypendystą Prezydenta Miasta Lublin w dziedzinie kultury.

 

    Aktualności