Funkcjonowanie kierunku kulturoznawstwo w kontekście Ustawy 2.0

Informacja o funkcjonowaniu kierunku kulturoznawstwo w nowych realiach określonych przez Ustawę o Szkolnictwie Wyższym (tzw. Konstytucja dla Nauki, Ustawa 2.0)

Szanowni Państwo Studenci i Kandydaci na studia kulturoznawcze,

w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej wątpliwościami i pytaniami odnośnie przyszłości kierunku studiów Kulturoznawstwo w kontekście procedowanej w parlamencie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym (tzw. Konstytucja dla Nauki, Ustawa 2.0) uprzejmie informuję, że:

1. przewidziane przez nową Ustawę zmiany dotyczą dyscyplin naukowych, ale nie odnoszą się do kierunków studiów;

2. kierunek Kulturoznawstwo (I i II stopień), prowadzony przez Instytut Kulturoznawstwa UMCS, nie jest przeznaczony do likwidacji, ani też nie ma takich planów na przyszłość;

3. w świetle nowej Ustawy prawdopodobnie zostanie zmieniona nazwa Instytutu Kulturoznawstwa na Instytut Nauk o Kulturze i Sztuce, co nie będzie miało żadnego wpływu na nazwy kierunków studiów, które prowadzimy w Instytucie. Taka zmiana będzie natomiast lepiej odzwierciedlać specyfikę prowadzonych przez nas badań.

W imieniu wszystkich pracowników Instytutu Kulturoznawstwa serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą studiów na rok akademicki 2018/2019!

 

                                                                      dr hab. prof. UMCS Robert Bubczyk

                                                                         Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    19 czerwca 2018