Dr hab. Katarzyna Smyk z Instytutu Nauk o Kulturze w zespołe pracującym nad partycypacyjną Strategią Lublin 2030

Dr hab. Katarzyna Smyk, profesor UMCS w Instytucie Nauk o Kulturze została członkiem zespołu pracującego nad partycypacyjną Strategią Lublin 2030

Dr hab. Katarzyna Smyk, profesor UMCS w Instytucie Nauk o Kulturze została członkiem zespołu pracującego nad partycypacyjną Strategią Lublin 2030. Działa w 10-osobowej Tematycznej Grupie Roboczej „Kultura i przemysły kreatywne”, jednej z dwunastu grup, stworzonych do opracowania rekomendacji do Strategii. Efekty prac będą ogłoszone 1 kwietnia, a tymczasem pytajcie Panią Profesor o szczegóły podczas zajęć i konsultacji.

Cieszy nas, że nasi pracownicy są ekspertami w kształtowaniu przyszłości miasta – kształtowaniu również przyszłości przyjaznej naszym studentom i absolwentom Technologii cyfrowych w animacji kultury, Architektury informacji i Kulturoznawstwa!

O strategii: https://lublin.eu/biznes-i-nauka/strategia/s2030/?fbclid=IwAR3BemHVKdm5_n44RCemAShActsVb41JgHSHWamp-FsnS1y56aqVAzcdhEA

O tematycznych grupach roboczych (z wykazem wszystkich członków): https://lublin.eu/biznes-i-nauka/strategia/s2030/tematyczne-grupy-robocze/

    Aktualności

    Data dodania
    22 stycznia 2021