La liste Goncourt

Zapraszamy do działu w kolejnej edycji konkursu LA LISTE GONCOURT: LE CHOIX POLONAIS 2018, organizowanego w Polsce przez Instytut Francuski w Krakowie.

Konkurs rozpocznie się w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS w październiku 2018 r. i będzie polegał na wybraniu najlepszej książki spośród 15 tytułów biorących udział w oficjalnej Le Prix Goncourt 2018. Konkurs, adresowany do wszystkich studentów filologii romańskiej, umożliwia kontakt z najnowszą literaturą francuską w oryginalnej wersji, a także wpływa na lepszą integrację społeczności romanistycznej i ćwiczenie kompetencji społecznych.

Więcej o konkursie na: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Goncourt%C3%B3w

Zapisy do konkursu trwają od lipca do października 2018 r. Zgłoszenia przyjmowane są przez koordynatorkę konkursu w Instytucie Filologii Romańskiej dr hab. Jolantę Rachwalską von Rejchwald:

e-mail: jolanta.rachwalska@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Autor
    Piotr Sorbet
    Data dodania
    7 lipca 2018