Drzwi Otwarte: IFR 24.03.2017

Instytut Filologii Romańskiej zaprasza na spotkanie w ramach Drzwi Otwartych UMCS, które odbędzie się w dniu 24 marca (piątek) 2017r. w gmachu Wydziału Humanistycznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a. Program spotkania obejmuje następujące wydarzenia:

godz.10.45-11.45, sala 14B (parter WH) - spotkanie z Dyrekcją i pracownikami IFR (przedstawienie oferty dydaktycznej Instytutu), ze studentami działającymi w Kołach Naukowych Romanistów i Iberystów oraz uczestnikami programu Erasmus+ w krajach romańskich;

godz.12.00-13.00, mała aula (parter WH) - prezentacja w wykonaniu zagranicznych lektorów IFR: „Nauka języka - nauka kultury, czyli gesty po francusku, włosku, hiszpańsku i portugalsku”.

    Aktualności

    Autor
    Piotr Sorbet
    Data dodania
    19 marca 2017