Warsztaty on-line dla nauczycieli szkół polonijnych w CJKP UMCS

Panująca na całym świecie sytuacja nie przerwała wieloletniej tradycji, jaką w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS były wakacyjne kursy w ramach tzw. Lata Polonijnego. W dniach 6-17 lipca 2020 r. odbyły się w formie on-line Warsztaty dla nauczycieli szkół polonijnych w zakresie tradycyjnych i zdalnych metod nauczania języka polskiego, historii i kultury Polski, realizowane w ramach grantu współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dwutygodniowy kurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a udział w nim wzięło 45 osób z Białorusi, Kazachstanu, Rosji i  Ukrainy, podzielonych na trzy grupy zajęciowe. Wykłady i konwersatoria odbywały się w formie wideokonferencji na platformie e-learningowej UMCS (ekursy.umcs.pl) od poniedziałku do piątku, po 6 godzin dziennie. Oprócz tego słuchacze mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji.

Zajęcia prowadzili pracownicy CJKP, pracownicy różnych wydziałów UMCS, a także specjaliści spoza uczelni. Słuchaczami kursu byli nauczyciele i działacze polonijni, którzy podnosili kwalifikacje merytoryczne i metodyczne m.in. w zakresie nauczania języka polskiego, historii i kultury Polski, pedagogiki i psychologii, a także poszerzyli wiedzę o systemie certyfikacji języka polskiego. W tegorocznej edycji wiele miejsca poświęcono ponadto merytorycznym i metodycznym zagadnieniom związanym z nauczaniem zdalnym.

Kierownikiem kursu była dr Magdalena Rumińska, koordynatorem projektu – dr hab. Anna Dunin-Dudkowska, prof. UMCS, opiekunem merytoryczno-technicznym w zakresie zdalnego nauczania – mgr Małgorzata Grad-Grudzińska.

O tym, jak wyglądały warsztaty on-line z perspektywy słuchaczy, możemy się dowiedzieć z filmiku nadesłanego przez samych kursantów.

 

https://www.youtube.com/watch?v=jrPH-_qm_I8&feature=youtu.be

    Aktualności

    Data dodania
    28 lipca 2020