Warsztaty dla nauczycieli szkół polonijnych - lato 2018

W terminie 9 - 29 lipca, w ramach Lata Polonijnego 2018, CJKP po raz kolejny organizuje Warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych (język polski, historia i kultura Polski). Projekt jest współfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Infomacje o projekcie

Kierownik kursu: dr hab. Agata Małyska

Adresaci kursu: nauczyciele języka polskiego, pracujących w szkołach polonijnych na Wschodzie (Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Gruzja, Mołdawia, Uzbekistan). Warunkiem uczestnictwa jest praca w placówkach oświatowych i sprawne posługiwanie się językiem polskim, ponieważ językiem wykładowym jest język polski.

Cel kursu: podwyższenie kwalifikacji merytorycznych i metodycznych nauczycieli w zakresie nauczania języka polskiego, historii i kultury Polski, poprzez przekazanie im najnowszej wiedzy problemowej w formie wykładów i konwersatoriów. Warsztaty pozwolą także na przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych (np. przygotowanie do egzaminów certyfikatowych, praca z dziećmi z trudnościami), jak też administracyjnych (efektywne i nowoczesne zarządzanie szkołą).

Rekrutacja: rekrutacja dokonywana jest za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych lub konsularnych, a także organizacji polonijnych, właściwych dla miejsca zamieszkania. Osoby pragnące uczestniczyć w kursie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i po zaopiniowaniu przez konsulat/ambasadę lub organizacje polonijną przesłać za pośrednictwem konsulatu/organizacji polonijnej do 04.05.2018r. pod adres:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin

Tel. (+48 81) 533-27-86, (+48 81) 537-28-76, Faks (+48 81) 537-56-15, e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl

(zgłoszenia bez opinii konsulatu/ambasady lub organizacji polonijnej nie są uwzględniane w procedurze rekrutacyjnej).

Program dydaktyczny:

 • Wykłady o tematyce historyczno-kulturowej: wiedza o kształcie i rozwoju języka polskiego, wiedza o literaturze, kulturze i historii Polski
 • Wykłady o tematyce psychologiczno-pedagogicznej: psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, praca z dziećmi wymagającymi szczególnej uwagi (ze względu na np. ADHD, dysleksję, nieśmiałość, kompleksy)
 • Wykłady na temat nowoczesnego zarządzania szkołą: formułowanie strategii i planów rozwoju szkoły, kreowanie tożsamości szkoły, prowadzenie polityki kadrowej
 • Wykłady na temat zasad rekrutacji na studia w Polsce oraz funkcjonowania systemu certyfikacji języka polskiego i możliwości zdawania egzaminów certyfikatowych
 • Konwersatoria z zakresu praktycznej nauki języka polskiego i kultury języka, mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka
 • Konwersatoria stanowiące dopełnienie zajęć wykładowych w zakresie metodyki nauczania języka polskiego, historii i kultury, form organizacji zajęć pozaprogramowych dla dzieci i młodzieży oraz psychologii rozwojowej

Program kulturalno-krajoznawczy

 • Wycieczki edukacyjne po Lublinie: zwiedzanie zabytków (np. Stare Miasto), odwiedzanie miejsc pamięci narodowej (Majdanek), odwiedzanie muzeów i innych miejsc związanych z polska kulturą i historią
 • Wycieczki edukacyjne inne: Kozłówka, Kazimierz Dolny, Zamość
 • Imprezy okolicznościowe i kulturalne (seanse filmowe, widowiska obrzędowe, koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego UMCS)

Wyżywienie: uczestnicy mają zapewnione trzy posiłki dziennie w stołówce studenckiej znajdującej się na terenie miasteczka akademickiego. Na życzenie słuchaczy przygotowywane są również posiłki wegetariańskie.

Zakwaterowanie: uczestnicy zostaną zakwaterowani w Domu Studenckim, w pokojach dwuosobowych z dostępem do Internetu.

Dodatkowe informacje: uczestnicy warsztatów mają zapewnioną bezpłatną naukę, udział w programie kulturalno-krajoznawczym oraz zakwaterowanie i wyżywienie. Organizatorzy nie zapewniają bezpłatnej opieki medycznej i nie zwracają kosztów podróży. Uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie na cały okres pobytu w Polsce. Wszyscy dojeżdżają do Lublina na własny koszt.

  Aktualności

  Data dodania
  9 kwietnia 2018