Warsztaty certyfikatowe dla nauczycieli i młodzieży w USA

W dniach 13-21 listopada br. pracownicy Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS we współpracy z Fundacją Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka przeprowadzili szkolenie dla kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Nowym Jorku, wraz z warsztatami językowymi dla młodzieży szkół polonijnych.

Projekt był współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i  Polakami w roku 2017”. To już drugie takie szkolenie w tym roku, a jednocześnie kontynuacja wieloaspektowej współpracy glottodydaktyków lubelskich z Centralą Polskich Szkół Dokształcających (CPSD) w Nowym Jorku. Głównym celem naszego działania było udzielenie wsparcia nauczycielom polonijnym w USA, przygotowującym się do organizowania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego/drugiego we własnym ośrodku egzaminacyjnym.  CPSD w Nowym Jorku to dotychczas jedyna placówka w Stanach Zjednoczonych, mająca uprawnienia do przeprowadzania takich egzaminów. Obecnie nasz drugi Partner za oceanem – Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce (ZNP) z siedzibą w Chicago – oczekuje na uzyskanie takich uprawnień i mamy nadzieję, że w przyszłym roku podobne szkolenia odbędą się już w obydwu ośrodkach. W zajęciach uczestniczyło ponad 20 nauczycieli szkół polonijnych, spełniających wymagania stawiane członkom komisji egzaminacyjnych. Wykładowcy lubelscy uczestniczyli również jako goście honorowi w odbywającym się w tym czasie jubileuszu 100-lecia polskiej parafii św. Cyryla i Metodego oraz 25-lecia Polskiej Szkoły Dokształcającej przy tejże parafii. W uroczystościach wziął udział pierwszy polski Biskup w NJ Ks. Witold Mroziewski i Konsul Generalny RP w NJ p. Maciej Golubiewski.

 Anna Dunin-Dudkowska

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    28 listopada 2017