Roczny kurs polskiego - przyjmujemy zgłoszenia!

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację kandydatów na roczny kurs języka polskiego dla cudzoziemców przygotowujący do podjęcia studiów w Polsce organizowany w naszym Centrum w roku akademickim 2020/2021. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod adresem polonia@umcs.pl lub numerem telefonu (+48) 81 537 28 76. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2020.

Informacje o kursie  w języku ukraińskim:

https://www.umcs.pl/uk/novini,11827,r-cnii-p-dgotovcii-kurs-do-navcanny-u-vuzak-pol-s-,44472.chtm

Informacje o kursie w języku angielskim: 

https://www.umcs.pl/en/news,8082,one-year-polish-language-course-for-foreigners,32255.chtm

Informacje na temat rocznego kursu przygotowawczego do studiów wyższych w Polsce

Kurs przeznaczony jest dla Polaków mieszkających za granicą i obcokrajowców. Kurs stwarza możliwość intensywnego uczenia się języka polskiego dla osób początkujących oraz osób znających już w mniej lub bardziej zaawansowanym stopniu język polski. Zajęcia odbywają się w grupach o zróżnicowanych poziomach, stosownie do stopnia znajomości języka polskiego – poziom A1-A2, B1, B2, C1.

W ramach przygotowania do studiów w Polsce proponujemy również dodatkowe zajęcia specjalistyczne z takich przedmiotów jak matematyka, historia, geografia (do wyboru, w zależności od potrzeb).

Kurs trwa od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., obejmuje dwa semestry. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, po 5-7 godzin akademickich dziennie. Liczba godzin ogółem: 810. Po zakończeniu rocznego kursu przygotowawczego uczestnicy zdają egzaminy końcowe, otrzymują zaświadczenia i samodzielnie ubiegają się o przyjęcie na studia na wybranej uczelni.

Opłata za kurs wynosi 2 200 euro. Jest to opłata tylko za naukę. Koszty wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, itp., uczestnicy kursu pokrywają we własnym zakresie. Opłata musi zostać przekazana na konto Centrum przed rozpoczęciem kursu, przed jej przekazaniem należy zasięgnąć szczegółowych informacji na temat formalności wizowych w Konsulacie RP w miejscu zamieszkania. Opłata za kurs może zostać podzielona na 2 raty, osoby polskiego pochodzenia mogą ubiegać się o 30% zniżki.

Zgłoszenia (formularz do pobrania w załączeniu) należy przysyłać na nasz adres mailowy, na kurs nie jest prowadzona rejestracja elektroniczna. Po otrzymaniu formularza prześlemy kandydatowi dalsze informacje.

Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na kurs, na podstawie którego można ubiegać się o wizę, wystawiamy po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów i opłaty. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 sierpnia 2020 r.

Istnieje możliwość zakwaterowania w domu studenckim, opłata za miesiąc od osoby wynosi około 400 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym. Miejsca należy rezerwować z wyprzedzeniem.

Osoba do kontaktu: Ewelina Mitkowska-Musiatewicz, telefon: (+48) 815372876, e-mail: polonia@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    30 lipca 2020