Letni kurs języka polskiego i kultury polskiej NAWA 2022

W lipcu br. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ponownie gościło cudzoziemców uczących się języka polskiego.

W zdalnym Letnim Kursie NAWA 2022, finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, uczestniczyli studenci z 32 krajów świata, w tym z Armenii, Białorusi, Brazylii, Chin, Chorwacji, Czech, Egiptu, Etiopii, Filipin, Gruzji, Indii, Indonezji, Iraku, Izraela, Kazachstanu, Kenii, Kolumbii, Libanu, Meksyku, Mołdawii, Nigerii, Peru, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Tanzanii, Tunezji, Turcji, Ukrainy i Uzbekistanu. Byli wśród nich studenci polonistyk światowych i uczestnicy lektoratów języka polskiego, studiujący na innych kierunkach uniwersyteckich. Spośród prawie 300 kandydatów zakwalifikowano osoby, które są najbardziej zaangażowane w promowanie języka polskiego i kultury polskiej w swoich krajach.

Uroczysta inauguracja Kursu odbyła się online 2 lipca 2022 r., a następnie przez 21 dni słuchacze intensywnie uczyli się języka polskiego na zajęciach lektoratowych, uczestniczyli w bogatej serii wykładów na temat polskiej kultury, historii czy kultury języka, a także w zajęciach dodatkowych (warsztatach, pokazach filmów, wycieczkach, koncertach, quizach i konkursach) i spotkaniach z Gośćmi: przedstawicielami władz i pracownikami UMCS, reprezentantami Urzędu Miasta, polskimi studentami i absolwentami CJKP.

Zajęcia z języka polskiego odbywały się w 10 grupach na różnych poziomach znajomości języka polskiego od A1 do C1. Studenci otrzymali bezpłatny dostęp do podręczników i innych materiałów dydaktycznych; mogli także brać udział w konsultacjach ze swoimi nauczycielami. Uczestniczyli w obowiązkowych wykładach m.in. z historii Polski, kultury polskiej, literatury, malarstwa oraz muzyki, filmu, kultury języka, polskiej etykiety językowej, kultury polskich Żydów itd., które odbywały się równoległe w języku polskim i angielskim. Kolejnym komponentem programu były prezentacje filmowe, które dały słuchaczom możliwość poznania ważnych filmów z historii polskiej kinematografii, ze wstępem na temat kontekstu historycznego, problematyki, postaci reżysera i aktorów oraz dyskusją po filmie. Odbywały się również warsztaty tłumaczeniowe, w czasie których studenci mieli okazję zapoznać się z informacjami na temat pracy tłumacza i spróbować swych sił w tłumaczeniu przykładów polskiej literatury i tekstów użytkowych. Atrakcyjnym elementem Kursu były wycieczki wirtualne po Lublinie i Lubelszczyźnie oraz koncerty muzyki polskiej różnych nurtów, które odbywały się we wszystkie weekendy. 

Słuchacze entuzjastycznie wypowiadali się o naszym Kursie Letnim w rozmowach z nauczycielami i w mediach społecznościowych. Ich słowa świadczą o popularności i sukcesie działań prowadzonych w CJKP UMCS w ramach Lata Polonijnego. Słowa uznania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu – Nauczycielom CJKP, Wydziału  Filologicznego oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Pracownikom administracji, Biblioteki i Biura ds. Zdalnego Kształcenia, a także Władzom Uczelni i Dyrekcji CJKP, dzięki którym uzyskaliśmy i zrealizowaliśmy ten wymagający projekt.

Studentów uczelni zagranicznych, zakochanych w języku polskim i naszej kulturze zapraszamy za rok, na Letni Kurs w 2023.

    Aktualności

    Data dodania
    28 lipca 2022