Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

W ramach Dni Higieny Psychicznej odbędą się warsztaty z Panią Stellą Bralą. Są one dedykowane szczególnie opiekunom roku.

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

Serdecznie zapraszamy na warsztaty z komunikacji interpersonalnej skierowane do pracowników akademickich UMCS.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Przyjazny Uniwersytet” organizowanego przez Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych i Instytut Filozofii UMCS.

To spotkanie będzie niezwykłą okazją do udoskonalenia swoich zdolności porozumiewania się z innymi pod okiem doświadczonego trenera. Dzięki udziałowi w szkoleniu będzie można nie tylko podnieść swoje kwalifikacje, ale również –a może przede wszystkim – lepiej poznać samego siebie. Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie przekazywać, to co chce się powiedzieć. Jak mówić by zostać wysłuchanym, i jak słuchać by zrozumieć drugą stronę dialogu.

Cele szkolenia:

  • rozwijanie u nauczycieli akademickich umiejętności komunikacji ze studentem (indywidualnej i grupowej),
  • określenie indywidualnego stylu komunikacji w sytuacji ekspozycji społecznej,
  • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nietypowych w pracy ze studentem.

Zapraszamy na szkolenie przede wszystkim pracowników akademickich, którzy pełnią funkcję opiekuna roku.

Terminy: 06 i 07 kwietnia

Godziny: 09.00 do 15.00

Prowadząca – Stella Brala, trener umiejętności psychospołecznych I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uwaga! Zapisy zakończone!

Pytania prosimy kierować na adres: jrynkiewicz@filozofia.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    21 marca 2016