Warsztaty dot. kryzysów zdrowia psychicznego - wolne miejsca

Zostało już tylko kilka wolnych miejsc na warsztaty „Wsparcie studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego”.

Ostatnia, trzecia tura warsztatów odbędzie się we wtorek, 16 maja w godzinach 14:00-19:00 w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.

Serdecznie zapraszamy pracowników Uczelni (zwłaszcza osoby pełniące funkcję opiekuna roku), którzy chcą się dowiedzieć, jak wesprzeć osobę z problemami psychicznymi oraz jak reagować w sytuacji, gdy drugi człowiek traci kontrolę nad swoim zachowaniem.

Szczegółowe informacje o warsztatach

    Aktualności

    Data dodania
    12 maja 2017