Warsztaty dla studentów w ramach V OSFP

Zapraszamy na niezwykle ciekawe spotkania ze specjalistami.

Warsztat I

Warsztaty antydyskryminacyjne dla studentów – nowy wizerunek osób po kryzysie zdrowia psychicznego

 

Termin warsztatów: 29.11.2016 w godzinach 15:00-18:00

Warsztaty powstały w celu przybliżenia problematyki kryzysów zdrowia psychicznego dla urzędów, służby zdrowia, nauczycieli, kleru, mediów. Zakładanym efektem szkolenia jest zmiana wizerunku osób po kryzysach zdrowia psychicznego.

KORZYŚCI:

 1. Oferujemy przede wszystkim usprawnienie kontaktu i umiejętności komunikacyjnych z osobami chorującymi

 2. Podpowiadamy jak radzić sobie w trudnych sytuacjach

 3. Pokażemy dlaczego nie warto ulegać stereotypom

 4. Uwrażliwiamy na tematykę osób chorych psychicznie

 5. Pokażemy, że osoby chore psychicznie są dyskryminowane i ze często są to osoby z naszego bliskiego otoczenia, a także osoby znane ze świata, polityki i kultury.

 

Informacje o prowadzących:

Edukatorzy to osoby po kryzysie psychicznym, które zaczynają mówić „własnym głosem” i w swoim imieniu. Występują na konferencjach dla profesjonalistów i dzielą się swoim doświadczeniem, są obecni w instytucjach podejmujących decyzje na temat opieki psychiatrycznej w Polsce (Sejm, Rada Rozwoju przy Prezydencie Polski). Opiekę merytoryczną nad warsztatami sprawuje dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka oraz Jakub Tercz.

zapisy.punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Warsztat II

Bycie-w-świecie: laboratorium uważności i nawiązywania kontaktu

Termin: 01.12.2016 w godzinach 10:00-16:00

Laboratorium jest swoistą próbą połączenia doświadczenia humanistycznej psychoterapii z fenomenologiczną praktyką. W trakcie spotkania zostaną zaproponowane ćwiczenia dotyczące nawiązywania kontaktu i doświadczenia uważności. Uczestnik zapozna się z wymiarami bycia-w-świecie obecnymi w tradycji humanistyczno-fenomenologicznej psychoterapii. Szczególną inspiracją dla formuły laboratorium jest twórczość Carla Rogersa i Merleau-Ponty'ego.

Prowadzenie: Agnieszka Brejwo (psycholog, psychoterapeuta, trenerka umiejętności psychologicznych, Instytut Filozofii UW),  Koordynacja i opieka merytoryczna: dr hab. Andrzej Kapusta (Przyjazny Uniwersytet, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS) ,

zapisy: andrzej.kapusta@umcs.pl

Warsztat III

Praktyka komunikacji na dzisiejszym rynku pracy 

Termin 02.12.2016, w godzinach 12.00-14.00

Miejsce: sala 130 Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38.

Warsztaty dotyczą problemów komunikacji w sytuacjach codziennych i uroczystych; w rozmowie z przełożonym, z rówieśnikami, w sytuacjach oficjalnych (na bankiecie, kongresie, festiwalu, itp.).

Prowadzenie dr hab. Halina Rarot: Profesor w Katedrze Metod i Technik Nauczania Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. Wykłada psychologię i przedmioty humanistyczno-społeczne. Zajmuje się teraz zagadnieniami  kultury i edukacji wizualnej.

zapisy: h.rarot@pollub.pl

*Warsztaty  I i II odbywają się w sali 116 DS B,  Zespołu ds Studentów Niepełnosprawnych, ul. Idziego Radziszewskiego 17

  Aktualności

  Data dodania
  22 listopada 2016